Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
Høyre vil styrke arbeidet med habilitering og rehabilitering 💙 Det er viktig for at pasienter og brukere skal kunne trene opp og vedlikeholde ferdigheter, men også evnen til å mestre livet. \n\nDerfor er jeg glad for at Høyre i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 har fremmet forslag om å be regjeringen vurdere behovet for en rehabiliteringsreform som skal bedre tilbudet i, og samhandlingen mellom kommunene og sykehusene på dette området. \n\nDette vil være en viktig videreføring av det arbeidet som Solberg-regjeringen la ned på dette området, blant annet med en egen opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering som har gjort at kommunene har fått et mer bevist forhold til dette området.

Postet:
2022-12-12 21:44:06