Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Forbud mot nedbygging av myr! \n\nDet er den 11. luken i SVs julebudsjettkalender ❤\n\nStortinget ber regjeringen legge frem forslag om forbud mot nedbygging av myr til utbyggingsformål i løpet av 2023. \n\nDette er en stor seier i klimakampen: Myra er for dyra og naturmangfoldet, ikke motorveier og kjøpesentre ✊💚

Postet:
2022-12-11 16:34:31