Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
– I dag er bare to av ti styremedlemmer i private selskaper kvinner. Syv av ti aksjeselskaper har kun menn i styret. Dette er ikke i tråd med tiden vi lever i, sier næringsminister @jcvestre https://t.co/reihDv9ZNA

Postet:
2022-12-12 11:08:54

Delt innhold:
Regjeringen vil innføre krav om kjønnsbalanse i styrer
Regjeringen foreslår å innføre krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper. Kravene skal sikre bedre kjønnsbalanse i selskapenes ledelse og at næringslivet bruker den samlede kompetansen i samfunnet.