Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:

Postet:
2018-05-29 19:13:50

Delt innhold:
Tor Mikkel Wara
Regjeringen foreslår å utvide foreldelsesfristen ved overgrep mot barn. Det er viktig for å trygge rettssikkerheten til de mest sårbare i samfunnet, nemlig barna. De groveste volds- og forbrytelser er allerede unntatt foreldelsesfrist. Likevel er det andre overgrepshandlinger mot barn som har hatt kortere foreldelsesfrister. Det vil vi nå endre, slik barn som ikke selv er i stand til å si ifra når de er små skal bli straffet av korte frister for foreldelse. Med regjeringens forslag begynner foreldelsesfristen å løpe fra den dagen barnet fyller 18 år, i stedet for tidspunktet da gjerningen ble utført. Det er en seier for rettssikkerheten til barna!