Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
På det første store toppmøtet for naturen på 12 år skal verdens land bli enige om en avtale for å redde naturen. \n\n- Vi mennesker er natur, og naturen er vårt livsgrunnlag. På naturtoppmøtet jobber vi for å få enighet om en avtale som gir oss mer natur i stedet for mindre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.\n\nNaturtoppmøtet pågår i Montreal i Canada 7.-19. desember. Norge er pådriver for:\n\n• Et overordnet mål om at avtalen skal gi \noss mer natur, ikke mindre\n• Vern av 30% av alt hav og land i verden\n• Bærekraftig forvaltning av alt hav og land \nsom ikke er vernet\n• En sterkt forpliktende avtale\n• Mer penger til å bevare natur\n\n📸: Getty images

Postet:
2022-12-10 12:01:11