Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Til høsten blir det gratis halvdagsplass i SFO for barna på 2.trinn! 💚\n\nDet er den 10. luken i SVs julebudsjettkalender 🎄\n\nEndelig får alle barn være med. Og i en tid med økende priser og renter vil det være kjærkomment for familiene å spare tusener i SFO-utgifter.\n\nI fjor fikk vi gjennomslag for førsteklassingene, og planen er å utvide reformen til tredje og fjerde i budsjettene som kommer. \n\nDet er historisk at en stor velferdsreform drives gjennom på denne måten, av et parti i opposisjon. Steg for steg skaper vi forandring ❤️

Postet:
2022-12-10 16:46:59