Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
Veien ut av fattigdom er arbeid, ikke økte skatter som enkelte tror

Postet:
2018-09-04 09:58:33

Delt innhold:
Arbeid er veien ut av fattigdom
Å antyde at redusert formuesskatt, selskapsskatt og personskatt er årsaken til at flere vokser opp i lavinntektsfamilier er feil.