Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
Det er viktig å få reelle tall på bordet og ikke tall som er "sminket". Når vi ser hvor få innvandrerkvinner som faktisk er i arbeid viser det viktigheten av ytterligere integreringstiltak

Postet:
2018-09-06 14:49:17

Delt innhold:
Nye SSB-tall: Så få innvandrerkvinner jobber
Fremskrittspartiet har betalt Statistisk sentralbyrå for å legge tallene på bordet.