Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
Jeg forstår ikke at kommunistpartiet Rødt er uenig i at arbeid er den beste veien ut av fattigdom for de som har helse til det. Les og kom gjerne med dine synspunkter

Postet:
2018-09-13 15:51:44

Delt innhold:
Arbeid gir penger – og arbeid er veien ut av fattigdom
Fellesnevneren for de vi definerer som fattige, er svak tilknytning til arbeid og lav utdanning.