Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:

Postet:
2018-09-16 20:53:34

Delt innhold:
Fremskrittspartiet FrP
Erlend Wiborg og FrP mener at arbeid er veien ut av fattigdom, ikke økte kontantoverføringer. Les mer her: https://www.frp.no/aktuelt/2018/09/arbeid-er-veien-ut-av-fattigdom