Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Skatteflyktningene må betale for seg!\n\nDet er en seier for velferden og den 8. luken i SVs julebudsjettkalender! ✨ \n\nVi har fått til tre ting som gjør det vanskeligere å flytte fra skatten:\n\n💸 Femårsregelen er historie! Før kunne man flytte til utlandet og så slippe å betale skatt av urealiserte aksjegevinster etter fem år. Så kunne man ta ut pengene og flytte tilbake. Dette smutthullet tillot at store formuer skapt i Norge kunne snike seg unna skatt til fellesskapet. Nå har vi tettet det hullet. \n\n💸 Ingen familierabatt på formuer! Skattehullet tettes også for aksjer overført til nære slektninger i utlandet. Så ingen kan gi aksjeformuen til broren i Sveits for å slippe skatten på urealiserte gevinster. \n\n💸 En ny utflyttingsskatt er på vei! SV vil ha en skatt som gjør at folk må skatte av formuene sine med en gang de flytter til utlandet. Nå har vi fått gjennomslag for at regjeringen skal utrede hvordan man kan innføre en slik utflyttingsskatt.

Postet:
2022-12-08 16:30:12