Person / Aktør:
Linda H. Helleland
Linda H. Helleland
Parti: H

Innlegg:
2/2 \n\nKun 3 % av næringslivet har nå tillit til regjeringens skatte- og avgiftspolitikk \n(https://t.co/LVk4fVCVbu)\n\nKonsekvensene av politikken er permitteringer, stopp i investeringer og i siste instans mer utrygge jobber for folk i hele landet.

Postet:
2022-12-06 10:29:09

Delt innhold:
Norsk næringsliv med hard dom over regjeringens politikk
Åtte av ti bedrifter er misfornøyde med regjeringens politikk. Det er det all grunn til å ta på alvor. Norges Rederiforbund, Finans Norge, Virke og NHO representerer bredden av norske bedrifter i hele landet. Vi har spurt medlemsbedriften …