Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
@sofiehogestol Kva skjer viss ho blir dømt og saka blir anka til høgsterett? Er dei andre dommarane utan vidare habile då?

Postet:
2022-12-07 19:29:19