Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
I dag behandler Stortinget et representantforslag fra Høyre om partnerdrap. Dette er ikke en sak som gjør meg handlingslammet og såra, men jeg blir sinna og engasjert. Derfor kan jeg heller ikke kjøre et «vi er alle enige»-innlegg. Her må vi sette pengene der hvor kjeften er. Her er mitt innlegg:\n\n«President 💁🏽‍♀️\n\nKnappe seks måneder etter Høyres avgang fra regjering, fremmes dette representantforslaget med tiltak på et alvorlig og viktig område. Jeg strides mellom å ville rose engasjementet deres mot partnerdrap, samtidig som jeg vet at dette ikke var høyt nok på dagsorden gjennom de borgerliges 8 år i regjering. \n\nVold i nære relasjoner og partnerdrap er alvorlig kriminalitet og brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det skjer for ofte og har store konsekvenser både for enkeltmennesker og samfunnet forøvrig. \n\nNår vi går inn i denne diskusjonen er det viktig for meg å si at vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og partnerdrap ikke er bare noe vi skal ha tiltak mot i den akutte fasen, men helhetlig likestillingspolitikk er også avgjørende når vi jobber med dette. Vold i nære relasjoner kan ramme alle, men noen er mer utsatt enn andre. Kvinner mer enn menn. Skeive mer enn befolkningen forøvrig. I dette arbeidet må den helhetlige likestillings og inkluderingspolitikken være tilstede. \n\nSist gang Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrte ble det levert forpliktende og finansierte handlingsplaner. Knut Storberget som justisminister tok en plass innenfor dette tema, som få andre. Alt fra tydeliggjøring av lovverket rundt avvergingsplikten og opprettelsen av barnehusene er takket være Storberget og forrige rødgrønne regjering. \n\nI dag må vi gjøre mer for å øke kunnskapen rundt avvergingsplikten, altfor mange melder ikke i fra. \n\nPresident, alle partnerdrap er varsla, derfor er arbeidet mot vold i nære relasjoner en sentral del av dette. Regjeringen har varslet en ambisiøs opptrappingsplan innen utgangen av 2023 og vi ser fram til den kommer. \n\nVi har også et ansvar for å bistå kommunene til å få på plass lokale handlingsplaner, et initiativ den siste rødgrønne regjeringen tok i 2007, dessverre er det altfor mange som ikke har fått dette på plass enda. Også her er vi glade for at Høyre endelig vil mobilisere for dette. \n\nRegjeringen har sørget for å øke veksten i frie inntekter til kommunesektoren med 2,5 mrd. kroner på toppen av det Solberg-regjeringen la opp til. Kommunenes frie inntekter økte dermed med 4,5 mrd. kroner i 2022. Dette er avgjørende all den tid krisesentertilbudet er et kommunalt ansvar. Regjeringen skal også i gang med et arbeid med å utrede lovendringer og vurdere tiltak for å styrke kvaliteten i krisesentertilbudet. \n\nDet er helt avgjørende at voldsutsatte får et godt tilbud i akuttfasen. Tiltaket om å styrke akuttilbudet til personer utsatt for vold i nære relasjoner i handlingsplanen som de borgerlige fremmet var ikke påbegynt - av de borgerlige, men Arbeiderparti og Senterparti i regjering vil følge dette opp, president. \n\nI 2020 foreslo partnerdrapsutvalget å opprette en permanent partnerdrapskommisjon som skal gjennomgå saker om partnerdrap. Over ett år hadde de borgerlige på seg for å få på plass en partnerdrapskommisjon. For 2022 har Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering satt av 2 millioner kroner til etablering av en partnerdrapskommisjon, med helårsvirkning på 10 millioner kroner fra 2023.\n\nKjære president, alle som engasjerer seg i vold i nære relasjoner og partnerdrap bør besøke politiet på Stovner, og RISK. De har utviklet en metode som virker. Det forebygges og det repareres. Her jobbes det politifaglige side om side med det helse-og sosialfaglige. Tiltakene er målretta og samkjørte. \n\nSamtidig vedtok man i denne sal å forby søskenbarnekteskap i forrige stortingsperiode. Dette vet vi er en utfordring i et “vold i nære relasjoner”-perspektiv. Og vi ser fram til regjeringen kommer tilbake med et lovforslag. \n\nAvslutningsvis, et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag er vesentlig for å kunne sikre en helhetlig og samordnet politikk på området. Det er behov for å innhente kunnskap både om årsaker, omfang og konsekvenser av vold i nære relasjoner, samtidig som effekten av iverksatte tiltak må evalueres slik at vi kan bygge videre på det som virker.\n\nHelt til slutt: \nSamtlige av forslagene som er fremmet av Høyre i denne saken er Arbeiderpartiet og Senterpartiet allerede i gang med i regjering. Samtlige tiltak ble det gjort lite med i de 8 årene de borgerlige styrte. \n\nVi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser ingen grunn til å stå utenfor her, selv om det er å slå inn åpne dører. Vi stemmer for alle de 7 forslagene.»\n\n📸: Joakim Hagen

Postet:
2022-12-06 12:28:44

Delt innhold:
I dag behandler Stortinget et representantforslag fra Høyre om partnerdrap. Dette er ikke en sak som gjør meg handlingslammet og såra, men jeg blir sinna og engasjert. Derfor kan jeg heller ikke kjøre et «vi er alle enige»-innlegg. Her må vi sette pengene der hvor kjeften er. Her er mitt innlegg:\n\n«President 💁🏽‍♀️\n\nKnappe seks måneder etter Høyres avgang fra regjering, fremmes dette representantforslaget med tiltak på et alvorlig og viktig område. Jeg strides mellom å ville rose engasjementet deres mot partnerdrap, samtidig som jeg vet at dette ikke var høyt nok på dagsorden gjennom de borgerliges 8 år i regjering. \n\nVold i nære relasjoner og partnerdrap er alvorlig kriminalitet og brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det skjer for ofte og har store konsekvenser både for enkeltmennesker og samfunnet forøvrig. \n\nNår vi går inn i denne diskusjonen er det viktig for meg å si at vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og partnerdrap ikke er bare noe vi skal ha tiltak mot i den akutte fasen, men helhetlig likestillingspolitikk er også avgjørende når vi jobber med dette. Vold i nære relasjoner kan ramme alle, men noen er mer utsatt enn andre. Kvinner mer enn menn. Skeive mer enn befolkningen forøvrig. I dette arbeidet må den helhetlige likestillings og inkluderingspolitikken være tilstede. \n\nSist gang Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrte ble det levert forpliktende og finansierte handlingsplaner. Knut Storberget som justisminister tok en plass innenfor dette tema, som få andre. Alt fra tydeliggjøring av lovverket rundt avvergingsplikten og opprettelsen av barnehusene er takket være Storberget og forrige rødgrønne regjering. \n\nI dag må vi gjøre mer for å øke kunnskapen rundt avvergingsplikten, altfor mange melder ikke i fra. \n\nPresident, alle partnerdrap er varsla, derfor er arbeidet mot vold i nære relasjoner en sentral del av dette. Regjeringen har varslet en ambisiøs opptrappingsplan innen utgangen av 2023 og vi ser fram til den kommer. \n\nVi har også et ansvar for å bistå kommunene til å få på plass lokale handlingsplaner, et initiativ den siste rødgrønne regjeringen tok i 2007, dessverre er det altfor mange som ikke har fått dette på plass enda. Også her er vi glade for at Høyre endelig vil mobilisere for dette. \n\nRegjeringen har sørget for å øke veksten i frie inntekter til kommunesektoren med 2,5 mrd. kroner på toppen av det Solberg-regjeringen la opp til. Kommunenes frie inntekter økte dermed med 4,5 mrd. kroner i 2022. Dette er avgjørende all den tid krisesentertilbudet er et kommunalt ansvar. Regjeringen skal også i gang med et arbeid med å utrede lovendringer og vurdere tiltak for å styrke kvaliteten i krisesentertilbudet. \n\nDet er helt avgjørende at voldsutsatte får et godt tilbud i akuttfasen. Tiltaket om å styrke akuttilbudet til personer utsatt for vold i nære relasjoner i handlingsplanen som de borgerlige fremmet var ikke påbegynt - av de borgerlige, men Arbeiderparti og Senterparti i regjering vil følge dette opp, president. \n\nI 2020 foreslo partnerdrapsutvalget å opprette en permanent partnerdrapskommisjon som skal gjennomgå saker om partnerdrap. Over ett år hadde de borgerlige på seg for å få på plass en partnerdrapskommisjon. For 2022 har Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering satt av 2 millioner kroner til etablering av en partnerdrapskommisjon, med helårsvirkning på 10 millioner kroner fra 2023.\n\nKjære president, alle som engasjerer seg i vold i nære relasjoner og partnerdrap bør besøke politiet på Stovner, og RISK. De har utviklet en metode som virker. Det forebygges og det repareres. Her jobbes det politifaglige side om side med det helse-og sosialfaglige. Tiltakene er målretta og samkjørte. \n\nSamtidig vedtok man i denne sal å forby søskenbarnekteskap i forrige stortingsperiode. Dette vet vi er en utfordring i et “vold i nære relasjoner”-perspektiv. Og vi ser fram til regjeringen kommer tilbake med et lovforslag. \n\nAvslutningsvis, et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag er vesentlig for å kunne sikre en helhetlig og samordnet politikk på området. Det er behov for å innhente kunnskap både om årsaker, omfang og konsekvenser av vold i nære relasjoner, samtidig som effekten av iverksatte tiltak må evalueres slik at vi kan bygge videre på det som virker.\n\nHelt til slutt: \nSamtlige av forslagene som er fremmet av Høyre i denne saken er Arbeiderpartiet og Senterpartiet allerede i gang med i regjering. Samtlige tiltak ble det gjort lite med i de 8 årene de borgerlige styrte. \n\nVi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser ingen grunn til å stå utenfor her, selv om det er å slå inn åpne dører. Vi stemmer for alle de 7 forslagene.»\n\n📸: Joakim Hagen