Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Har du tre minutter? Les gjerne mitt innlegg fra dagens debatt om forebygging av vold i nære relasjoner: \n\nVed omtrent 70 prosent av partnerdrapene var det i forkant av drapene rapportert om vold i nære relasjoner. Dette rammer mennesker i omgivelser hvor de skal føle seg trygge.\n\nTallene er dystre, men de viser at det er mulig å forebygge dersom hjelpeapparatet settes i stand til å kjenne igjen signalene tidlig nok. \n\nHøyre i regjering jobbet med å intensivere innsatsen med forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det er et arbeid Høyre nå fortsetter i opposisjon på Stortinget.\n\nI september foreslo den konservative gruppe i Nordisk Råd en felles nordisk partnerdrapskommisjon, og at de nordiske regjeringer starter et arbeid for å sikre grunnlaget for bedre forskning på partnerdrap i Norden. Dette håper jeg får gjennomslag. \n\nSiden 2007 har regjeringer oppfordret kommunene til å lage kommunale handlingsplaner. Den siste kartleggingen jeg har sett viste at under 50 prosent av kommunene hadde fulgt dette. Det er for dårlig.\n\nI Moss fikk kommunen og krisesenteret i 2017 årets samarbeids- og samordningspris fra justisdepartementet for vår første handlingsplan mot vold i nære relasjoner.\n\nI planen «Sammen mot vold» var det 46 konkrete tiltak. Vi fikk prisen for et svært godt og omfattende program som traff bredt - både når det gjaldt tjenesteapparatets involvering og hvem vi nådde i befolkningen. Departementet trakk særlig frem betydningen av at vold og overgrep var inne som en del av undervisningen i skolen. \n\nDenne historien fremhever betydningen kommunene har, og den viktige rollen de bør ta. Kommunale handlingsplaner er viktig for å sikre at instansene i hjelpeapparatet samarbeider, og koordinerer tjenestene overfor den enkelte – både i hjelpetilbudet til voldsutsatte og i tilbudet til voldutøvere. \n\nDet er bra at Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har ferdigstilt en oppdatert versjon av veilederen for utvikling av slike planer. Gode veiledere, og en klar forventning fra \nmyndighetene om å etablere handlingsplaner, er gode og viktige tiltak i denne sammenheng.\n\nJeg er glad for at et samlet Storting etter denne debatten stiller seg bak disse viktige forslagene. Hvert partnerdrap er ett for mye, og å beskytte folk fra vold i egne hjem er noe av det viktigste vi som politikere kan gjøre. Jeg har en klar forventning om at regjeringen tar ansvar, og følger opp at kommunene, enten i egen regi eller i interkommunalt samarbeid, får på plass forpliktende handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Postet:
2022-12-06 12:52:50

Delt innhold:
Har du tre minutter? Les gjerne mitt innlegg fra dagens debatt om forebygging av vold i nære relasjoner: \n\nVed omtrent 70 prosent av partnerdrapene var det i forkant av drapene rapportert om vold i nære relasjoner. Dette rammer mennesker i omgivelser hvor de skal føle seg trygge.\n\nTallene er dystre, men de viser at det er mulig å forebygge dersom hjelpeapparatet settes i stand til å kjenne igjen signalene tidlig nok. \n\nHøyre i regjering jobbet med å intensivere innsatsen med forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det er et arbeid Høyre nå fortsetter i opposisjon på Stortinget.\n\nI september foreslo den konservative gruppe i Nordisk Råd en felles nordisk partnerdrapskommisjon, og at de nordiske regjeringer starter et arbeid for å sikre grunnlaget for bedre forskning på partnerdrap i Norden. Dette håper jeg får gjennomslag. \n\nSiden 2007 har regjeringer oppfordret kommunene til å lage kommunale handlingsplaner. Den siste kartleggingen jeg har sett viste at under 50 prosent av kommunene hadde fulgt dette. Det er for dårlig.\n\nI Moss fikk kommunen og krisesenteret i 2017 årets samarbeids- og samordningspris fra justisdepartementet for vår første handlingsplan mot vold i nære relasjoner.\n\nI planen «Sammen mot vold» var det 46 konkrete tiltak. Vi fikk prisen for et svært godt og omfattende program som traff bredt - både når det gjaldt tjenesteapparatets involvering og hvem vi nådde i befolkningen. Departementet trakk særlig frem betydningen av at vold og overgrep var inne som en del av undervisningen i skolen. \n\nDenne historien fremhever betydningen kommunene har, og den viktige rollen de bør ta. Kommunale handlingsplaner er viktig for å sikre at instansene i hjelpeapparatet samarbeider, og koordinerer tjenestene overfor den enkelte – både i hjelpetilbudet til voldsutsatte og i tilbudet til voldutøvere. \n\nDet er bra at Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har ferdigstilt en oppdatert versjon av veilederen for utvikling av slike planer. Gode veiledere, og en klar forventning fra \nmyndighetene om å etablere handlingsplaner, er gode og viktige tiltak i denne sammenheng.\n\nJeg er glad for at et samlet Storting etter denne debatten stiller seg bak disse viktige forslagene. Hvert partnerdrap er ett for mye, og å beskytte folk fra vold i egne hjem er noe av det viktigste vi som politikere kan gjøre. Jeg har en klar forventning om at regjeringen tar ansvar, og følger opp at kommunene, enten i egen regi eller i interkommunalt samarbeid, får på plass forpliktende handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.