Person / Aktør:
Abid Raja
Abid Raja
Parti: V

Innlegg:
En statsråd har utrolig mye makt, faktisk og symbolsk. Borten Moe bruker ikke bare politisk makt til å undertrykke sektoren han har fått ansvaret for, han bruker også sin sterke posisjon i kraft av å være statsråd å rakke ned på de han er ansvarlig for. https://t.co/ItYGSIAe7T

Postet:
2022-12-06 08:50:22

Delt innhold:
Det aller største problemet til Ola Borten Moe
Moes største problem er ikke at politikken hans er upopulær, eller et løftebrudd. Det er at han har mistet tillit. Ikke bare hos studentene.