Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
9022,- mer til studentene! 🍻\n\nDet er den 5. luken i SVs julebudsjettkalender ❤\n\nVi ville gjerne gitt enda litt mer, men synes den største økningen på 15 år er en veldig god start 💚

Postet:
2022-12-05 15:09:12