Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
Både landbruket og klimaet har alt å tene på at landbruket blir ein sentral del av klimapolitikken, ikkje står på sidelinja som i dag. Viktig debatt blir sparka i gang her! @TrulsGulowsen @nrkvestland @CICERO_klima @ruralis_no https://t.co/YNQJIWOPPG

Postet:
2022-12-06 08:11:32

Delt innhold:
Klimagassutsleppa frå landbruket går oppover
Nye tal frå SSB viser at utsleppa frå det norske landbruket aukar. I dag startar naturtoppmøtet i Montreal.