Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
I dag er det den internasjonale #frivillighetsdagen!🙋‍♀️🙋‍♂️\n\nI Norge er vi så heldige å ha mellom 8 000 og 10 000 mannskaper i de frivillige redning- og beredskapsorganisasjonene. Dette er folk som til daglig jobber med noe annet og som derfor må ta seg fri for å delta i redningsoppdrag. De frivillige er tilstede i lokalsamfunnet med kunnskap, kompetanse og utstyr. De har ofte kort vei når alarmen går, og de har verdifull lokal kunnskap.\n\n– Tusen takk til alle dere som bruker tiden deres til å hjelpe andre. De frivillige organisasjonene i redningstjenesten er en svært viktig og helt sentral del av redningstjenesten over hele landet. Dere er bærebjelken i den norske redningstjenestemodellen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.\n\nRøde Kors Hjelpekorps | Norsk Folkehjelp Sanitet | Redningsselskapet | Norske Redningshunder | NRRL - Norsk Radio Relæ Liga | FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum)

Emneknagger:

Postet:
2022-12-05 11:00:29

Delt innhold:
I dag er det den internasjonale #frivillighetsdagen!🙋‍♀️🙋‍♂️\n\nI Norge er vi så heldige å ha mellom 8 000 og 10 000 mannskaper i de frivillige redning- og beredskapsorganisasjonene. Dette er folk som til daglig jobber med noe annet og som derfor må ta seg fri for å delta i redningsoppdrag. De frivillige er tilstede i lokalsamfunnet med kunnskap, kompetanse og utstyr. De har ofte kort vei når alarmen går, og de har verdifull lokal kunnskap.\n\n– Tusen takk til alle dere som bruker tiden deres til å hjelpe andre. De frivillige organisasjonene i redningstjenesten er en svært viktig og helt sentral del av redningstjenesten over hele landet. Dere er bærebjelken i den norske redningstjenestemodellen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.\n\nRøde Kors Hjelpekorps | Norsk Folkehjelp Sanitet | Redningsselskapet | Norske Redningshunder | NRRL - Norsk Radio Relæ Liga | FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum)