Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Har du fem minutter?\n\nHøyres viktigste oppgave er å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, og da må alle med. \n\nI dag markerer vi den internasjonale dagen for funksjonshemmede. Mennesker med funksjonsnedsettelser opplever fortsatt mange utfordringer knyttet til jobb, skole, kultur og fritid. \n\nDenne FN-dagen er viktig for å fremme personer med funksjonsnedsettelser sin rett til å delta i samfunnet og bidra på lik linje med andre. Det handler om likestilling, og det handler om menneskeverd. \n\nTidligere Stortingspresident Jo Benkow sa en gang at «Jeg velger Høyre, fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes.» Det ligger i Høyres tradisjon å arbeide for at folk som er annerledes enn deg og meg, skal leve like god liv og ha like gode muligheter. \n\nPersoner med funksjonsnedsettelser utgjør en stor og viktig gruppe i Norge. De er våre medborgere, våre naboer, våre venner og noens nærmeste. De er helt vanlige mennesker som deg og meg, men som er født med litt andre forutsetninger enn det jeg ble født med. Noen har stort behov for hjelp og assistanse i hverdagen, mens andre klarer seg helt fint selv. \n\nDette er en mangfoldig gruppe, med ulike behov, meninger, drømmer og ønsker. \n\nFra 2013 til 2021 jobbet Høyre i regjering sammen med samarbeidspartiene våre for å gjøre livet bedre for mennesker med funksjonsnedsettelse og deres pårørende. Vi innførte brukerstyrt personlig assistent (BPA). Før var du avhengig av hvilken kommune du bodde i om du fikk BPA. Høyre har sørget for at ordningen ble rettighetsfestet – slik at den gjelder for alle. \n\nHøyre i regjering ønsket å gjøre hverdagen lettere og mer forutsigbar for foreldre som pleier sine syke barn. Derfor forenklet vi pleiepengeordningen, vi utvidet den og gjorde den mer fleksibel slik at flere barn kan få mer pleie av foreldrene sine. \n\nI 2020 la Solberg-regjeringen frem en pårørendestrategi, fordi vi vet at pårørende gjør en viktig, men også svært tung omsorgsoppgave. \n\nVi sørget også for at flere med funksjonsnedsettelse kom i jobb. Flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser), lønnstilskudd, funksjonsassistanse og individuell jobbstøtte skal bidra til at flere kommer seg ut i jobb. \n\nSolberg-regjeringen inviterte også til en inkluderingsdugnad, hvor målet var at fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. \n\nOg nå, endelig, for aller første gang, har Norge fått en stortingsmelding som setter søkelys på funksjonshemmedes rettigheter. Det startet som et initiativ fra Solberg-regjeringen, og ble nylig lagt frem av Arbeiderpartiet. \n\nAt det er tverrpolitisk enighet om å jobbe hardt for å bedre funksjonshemmedes levekår, livskvalitet og rettigheter, er et gode i Norge som det er verdt å ta vare på. For jobben er langt fra over! \n\nI Høyres alternative statsbudsjett fortsetter vi å vise retning og prioriterer mennesker med nedsatt funksjonsevner. Vi foreslår å etablere 1000 nye VTA-plasser, vi øker bevilgningen til Helt Med og TV-Bra og vi styrker tilskuddet til forbedring av funksjonshemmedes levekår og livskvalitet. \n\nDette er viktige og riktige grep. For dessverre møter mange med nedsatt funksjonsevne hindre i samfunnet vårt som gjør det vanskelig å få seg jobb, eller å delta og medvirke aktivt i samfunnet på lik linje med andre. \n\nAlle skal ha like muligheter, og vi er alle like mye verdt. Derfor markerer vi denne dagen. Gratulerer med dagen!

Postet:
2022-12-03 09:19:01

Delt innhold:
Har du fem minutter?\n\nHøyres viktigste oppgave er å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, og da må alle med. \n\nI dag markerer vi den internasjonale dagen for funksjonshemmede. Mennesker med funksjonsnedsettelser opplever fortsatt mange utfordringer knyttet til jobb, skole, kultur og fritid. \n\nDenne FN-dagen er viktig for å fremme personer med funksjonsnedsettelser sin rett til å delta i samfunnet og bidra på lik linje med andre. Det handler om likestilling, og det handler om menneskeverd. \n\nTidligere Stortingspresident Jo Benkow sa en gang at «Jeg velger Høyre, fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes.» Det ligger i Høyres tradisjon å arbeide for at folk som er annerledes enn deg og meg, skal leve like god liv og ha like gode muligheter. \n\nPersoner med funksjonsnedsettelser utgjør en stor og viktig gruppe i Norge. De er våre medborgere, våre naboer, våre venner og noens nærmeste. De er helt vanlige mennesker som deg og meg, men som er født med litt andre forutsetninger enn det jeg ble født med. Noen har stort behov for hjelp og assistanse i hverdagen, mens andre klarer seg helt fint selv. \n\nDette er en mangfoldig gruppe, med ulike behov, meninger, drømmer og ønsker. \n\nFra 2013 til 2021 jobbet Høyre i regjering sammen med samarbeidspartiene våre for å gjøre livet bedre for mennesker med funksjonsnedsettelse og deres pårørende. Vi innførte brukerstyrt personlig assistent (BPA). Før var du avhengig av hvilken kommune du bodde i om du fikk BPA. Høyre har sørget for at ordningen ble rettighetsfestet – slik at den gjelder for alle. \n\nHøyre i regjering ønsket å gjøre hverdagen lettere og mer forutsigbar for foreldre som pleier sine syke barn. Derfor forenklet vi pleiepengeordningen, vi utvidet den og gjorde den mer fleksibel slik at flere barn kan få mer pleie av foreldrene sine. \n\nI 2020 la Solberg-regjeringen frem en pårørendestrategi, fordi vi vet at pårørende gjør en viktig, men også svært tung omsorgsoppgave. \n\nVi sørget også for at flere med funksjonsnedsettelse kom i jobb. Flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser), lønnstilskudd, funksjonsassistanse og individuell jobbstøtte skal bidra til at flere kommer seg ut i jobb. \n\nSolberg-regjeringen inviterte også til en inkluderingsdugnad, hvor målet var at fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. \n\nOg nå, endelig, for aller første gang, har Norge fått en stortingsmelding som setter søkelys på funksjonshemmedes rettigheter. Det startet som et initiativ fra Solberg-regjeringen, og ble nylig lagt frem av Arbeiderpartiet. \n\nAt det er tverrpolitisk enighet om å jobbe hardt for å bedre funksjonshemmedes levekår, livskvalitet og rettigheter, er et gode i Norge som det er verdt å ta vare på. For jobben er langt fra over! \n\nI Høyres alternative statsbudsjett fortsetter vi å vise retning og prioriterer mennesker med nedsatt funksjonsevner. Vi foreslår å etablere 1000 nye VTA-plasser, vi øker bevilgningen til Helt Med og TV-Bra og vi styrker tilskuddet til forbedring av funksjonshemmedes levekår og livskvalitet. \n\nDette er viktige og riktige grep. For dessverre møter mange med nedsatt funksjonsevne hindre i samfunnet vårt som gjør det vanskelig å få seg jobb, eller å delta og medvirke aktivt i samfunnet på lik linje med andre. \n\nAlle skal ha like muligheter, og vi er alle like mye verdt. Derfor markerer vi denne dagen. Gratulerer med dagen!