Person / Aktør:
Abid Raja
Abid Raja
Parti: V

Innlegg:
Veien fra barnevernet til jusstudier var lang, men heldigvis ikke umulig. Håper historien kan være med å gi håp og inspirere🫶🏽 https://t.co/zqgXNsBIM0

Postet:
2022-12-03 16:11:00

Delt innhold:
Abid Raja gjekk frå barnevernet til Blindern. No må ein fokusera på minoriteten av minoriteten, seier han
Han fekk studera, eigentleg mot alle odds. Og heilt frå han hang på kontoret til professor Nils Christie, har Abid Raja jobba for at fleire med innvandrarbakgrunn skal få same moglegheit som han sjølv.