Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
I dag markerer vi den internasjonale dagen for funksjonshemmede ❤️\n\nDagen skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne 💚

Postet:
2022-12-03 13:37:32