Person / Aktør:
M Tybring-Gjedde
M Tybring-Gjedde
Parti: H

Innlegg:
@AgatheWaage Vil også tørre å påstå at kjønnsdelte skoler gjør det vanskeligere å oppfylle skolens brede samfunnsformål, der det å møtes på tvers av kjønn og bakgrunn er viktig. Bygg heller lag rundt elevene på skolen, og gi lærerne verktøy for å variere undervisningen.

Postet:
2018-05-19 10:02:42