Person / Aktør:
M Tybring-Gjedde
M Tybring-Gjedde
Parti: H

Innlegg:
@memeos2212 Jo, det er skolene som gir lekser. Finnes verken et nasjonalt påbud eller forbud. Og stortingsflertallet vedtok før jul at de vil innføre et krav om 60 minutter fysisk skrive oppgaver hver dag. https://t.co/IZkJO0Gf6Z

Postet:
2018-05-19 11:00:28

Delt innhold:
Flertall for én time fysisk aktivitet hver dag
Elever skal få én time fysisk aktivitet på skolen hver dag fra 1. til 10. klasse. Det går et flertall på Stortinget inn for. – Fysisk aktivitet er bra for elevene, men dette vedtaket er lite gjennomtenkt, mener Utdanningsforbundet.