Person / Aktør:
M Tybring-Gjedde
M Tybring-Gjedde
Parti: H

Innlegg:
@gunnarooo @aufnorge Og jeg etterspør en mer komplisert skoledebatt. «Lekseforbud» eller «leksefri skole» mener jeg ikke er løsningen. Lærerprofesjonen bør diskutere hva slags lekser som er hensiktsmessig og hvordan skal man få hjemmet/foreldrene involvert i skolearbeidet på en god måte tidlig.

Postet:
2018-05-21 00:51:26