Person / Aktør:
Peter C. Frølich
Peter C. Frølich
Parti: H

Innlegg:
@erlendwiborg Nei, det er jo ikke riktig 😊 Vil gjerne selge ned over tid. Men er mot en gigantisk sell-off på kort tid, kun til norske kjøpere (hvis jeg forstår rett?), som uansett vil 1) være praktisk umulig, 2) trolig bryte mot konkurransereglene, 3) gi dumpepriser, og 4) gi inflasjon.

Postet:
2022-12-02 13:39:12