Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
👵🏼👴🏻👳‍♂️👩🏻‍🦽👨🏼‍🦯 Hvordan kan sykehusene og kommunene samarbeide bedre for å løse framtidas utfordringer? I år er det mer enn 1 mill pensjonister og fler vil trenge langvarig hjelp, tilrettelegging eller behandling. Det blir færre personer til å bidra, fødselskullene har blitt mindre. Da må man tenke nytt. Også om samarbeid. Ingvild Kjerkol pekte på det gode samarbeidet på Agder. Det må utvikles og bli bedre, men vi er på vei.

Postet:
2022-12-02 17:13:31

Delt innhold:
Photos from Kari Henriksen's post