Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Regjeringen oppnevnte i august et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til hvordan fastlegeordningen kan gjøres mer bærekraftig. Nå har utvalget levert foreløpige anbefalinger. https://t.co/rY2dGe3VYm

Postet:
2022-12-01 12:04:12

Delt innhold:
Underveis-rapport om fastlegeordningen
Regjeringen oppnevnte i august et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til hvordan fastlegeordningen kan gjøres mer bærekraftig. Nå har utvalget levert foreløpige anbefalinger. Endelig rapport skal foreligge innen 15. april 2023.