Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
@BevingedeOrd Båt og ferge er inkludert der det er en del av kollektivtilbudet.

Postet:
2022-12-01 14:02:33