Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Hvordan skal fremtidens studieopptak se ut? 🤔\n \nEt utvalg oppnevnt av regjeringen foreslår å legge om hele systemet for opptak til universiteter og høyskoler. Målet er at reglene blir enklere, mer rettferdige og lettere å forstå. Utvalget foreslår at:\n \n🎓 alle konkurrerer med karakterene fra første gang fagene ble bestått og man går fra to til én karakterkvote.\n🎓 søkere som trenger en ny sjanse, skal få ta en opptaksprøve\n🎓 alle tilleggspoeng fjernes\n🎓 det ikke lenger vil være mulig å forbedre karakterene, men mulig å ta nye fag\n🎓 kjønnspoeng erstattes med kjønnskvoter\n \n– Dette må vi gå skikkelig inn i, men umiddelbart er jeg svært fornøyd med at utvalget foreslår en helhetlig ny modell, med enklere kjøreregler, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Postet:
2022-12-01 16:30:17