Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Politiet gjør en fantastisk jobb for å trygge deg og meg i hverdagen 💙🚓\n\nFikk besøke Stovner politistasjon i dag. Vi snakket om hvordan vi kan forebygge og slå ned på alvorlig kriminalitet, særlig blant unge. \n\nNoe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge kriminalitet er å gi alle en god oppvekst. 💙 Barn og unge må oppleve mestring på skolen, det trengs gode fritidsaktiviteter og gode bomiljøer. Det er en utfordring med for stor opphopning av personer med levekårsutfordringer på et og samme sted. Høyre vil prioritere tiltak for å flere ut i arbeid og utdanning i disse områdene 💙

Postet:
2022-12-01 21:02:07

Delt innhold:
Politiet gjør en fantastisk jobb for å trygge deg og meg i hverdagen 💙🚓\n\nFikk besøke Stovner politistasjon i dag. Vi snakket om hvordan vi kan forebygge og slå ned på alvorlig kriminalitet, særlig blant unge. \n\nNoe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge kriminalitet er å gi alle en god oppvekst. 💙 Barn og unge må oppleve mestring på skolen, det trengs gode fritidsaktiviteter og gode bomiljøer. Det er en utfordring med for stor opphopning av personer med levekårsutfordringer på et og samme sted. Høyre vil prioritere tiltak for å flere ut i arbeid og utdanning i disse områdene 💙