Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
Oppklaring og presisering fra #debatten.

Emneknagger:

Postet:
2022-12-01 20:36:35

Delt innhold:
Det er svært prisverdig at NRKs Debatten de siste ukene har gitt mennesker med dårlig råd muligheten til å slå alarm om den voksende fattigdommen i samfunnet vårt. Det var kjærkomment etter mange uker med skattesutring fra de rike.\n \nJeg synes det er helt naturlig at også vi i SV får kritiske spørsmål om budsjettavtalen, og derfor møtte jeg selvsagt opp da Fredrik Solvang inviterte på tirsdag. \n\nFor folk med lite teller hver krone, og de fire milliardene i økte ytelser og velferd som SV har forhandlet fram betyr noe. Men det løser jo på ingen måte problemet, og SV foreslår langt større økninger i våre egne budsjettforslag. Selvsagt stiller Solvang spørsmål om det.\n\nLikevel har jeg etter sendingen tirsdag fått mange spørsmål om den forvirringen som oppstod rundt økt barnetrygd og særfradraget for aleneforeldre. Dette ble tatt opp av Aleneforeldreforeningen i debatten.\n \nJeg følte meg ganske sikker på at et av programlederens spørsmål bygget på en uriktig framstilling av saken, men uten å kunne sjekke ville jeg ikke utfordre premissene. Jeg er opptatt av at folk skal få tydelige svar, men framfor alt riktige svar. Og når det gjelder noe så viktig som økonomien til folk skal vi politikere ikke gi feil informasjon.\n \nHvor oppstod forvirringen? Jeg tror kanskje det begynte med denne påstanden om barnetrygd for enslige forsørgere (kalt utvidet barnetrygd) fra Solvang:\n \n«Da skal vi ile til og opplyse om at det dere gjør er å øke den utvidede barnetrygden. De andre må stort sett klare seg på 1000 kroner, men disse har inntil nå fått 2000. Nå øker dere denne summen til 5000 kroner. Men det gjelder veldig få personer, 7500 personer gjelder det, som får 5000.»\n \nDette er feil. ALLE enslige forsørgere får de ekstra 5000 i året som SV har forhandlet fram.\n \nLitt seinere fulgte Solvang opp med et spørsmål, basert på sin tolkning av budskapet fra Aleneforeldreforeningen:\n\n«Det dere har gjort er å ta særfradraget fra 220 000 aleneforsørgere (…) tatt de pengene og gitt dem til 7500 aleneforsørgere i stedet. Kan du bekrefte at det er riktig?»\n \nDette er også feil. I regjeringens budsjettforslag tidligere i høst foreslo de å fjerne særfradraget for enslige forsørgere, og erstatte det med en økning i satsen for utvidet barnetrygd for den samme gruppen fra 1 054 kroner til 2 016 kroner per måned. Tanken var at barnetrygd er bedre enn skattefradrag, siden barnetrygd når fram også til dem som har for lav inntekt til å utnytte fradraget fullt ut. 7 800 forsørgere som er i denne situasjonen får et inntektsløft på inntil 11 500 kroner. For de som har hatt full glede av fradraget kompenserer den økte barnetrygden bortfallet av den. Det er ifølge regjeringen ingen som taper på omleggingen ( https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-rettferdig-stotte-til-enslige-forsorgere/id2930397/ ). Og alle får altså de ekstra 5000 i året og prisjusteringen av barnetrygden, som SV fikk inn i budsjettavtalen.\n \nRett skal være rett.\n \nNår dette er sagt har jeg full forståelse for at mange enslige forsørgere ikke synes dette er nok. Særlig i en situasjon med dramatisk prisøkning. Det er jeg helt enig i, og vi vil kjempe videre for å øke barnetrygden. Vi er på ingen måte ferdig med kampen for mer rettferdig fordeling i Norge.