Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
Rødgrønt klimaflertall! \n\nSkikkelig fornøyd med dagens budsjettavtale mellom @arbeiderpartiet, @senterparti og @svparti i dag. Når klimatiltakene nå forsterkes ytterligere, både på kort og lang sikt, legges regjeringens «Grønne Bok» - vår første Klimastatus- og plan - til grunn. Flere saker vi omtalte som muligheter der, vedtas nå; med dette går omstillingen mot en bærekraftig framtid enda raskere. \n\nNå kan vi glede oss over mer biodrivstoff i sjøfart, fiske og i luftfarten, et kommende forbud mot fossil fyring til energiformål i industrien, mer restaurering av natur, forbud mot nedbygging av myr til utbyggingsformål og friske midler til ny lav- og nullutslippsteknologi i Enova, for å nevne noe. I tillegg viderefører vi Klimasats-ordningen, og øker bevilgningen til frivillig skogvern.

Postet:
2022-11-29 21:39:40