Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
Selvsagt skal Oslo fengsel ligge i Oslo!✊🏾\n\nI dag annonserte Justis- og beredskapsdepartementet (Norge) videre planer for erstatning av dagens Oslo fengsel som innebærer nye plasser utenfor Oslo, men også på Grønland. \n \nEn hovedstad skal ha plass til både slott og fengsel, sies det. Og det er helt riktig. Fengsel er en viktig del av byen.\n\nDagens Oslo fengsel er nedslitt og det er behov for et nytt fengsel, både av hensyn til innsatte og ansatte.\n\nDet planlegges for 140 varetektsplasser. Mange sitter i varetekt opp mot nesten et år - og lenger. Det er viktig at rehabiliteringen kan starte tidlig. Og Oslo fengsel - nettopp på grunn av mengdetreningen - har helt unik kompetanse. \n\nI mitt første år på stortinget har jeg brukt hver uke på å ta opp Oslo fengsel-saken, med både justisministeren og hennes statssekretærer. Kriminalomsorgen og gjenreisningen av den er en av Arbeiderpartiets absolutt viktigste saker på justisfeltet.\n\nRegjeringen har snudd trenden med kutt og vi er i gang med gjenreisingen. Men vi er ikke i mål.\n\nNeste steg må være å se på soningsforholdene til damene i Bredtvet fengsel. Vi må sikre damene betydelig bedre kår - og det bør flere slå en slag for❤️✊🏾

Postet:
2022-11-30 14:27:44

Delt innhold:
Photos from Kamzy Gunaratnam's post