Person / Aktør:
Audun Lysbakken
Audun Lysbakken
Parti: SV

Innlegg:
Putins krig blir stadig råere og mer brutal. Sivilbefolkningen angripes, med mål om at ukrainerne skal fryses og utmattes til underkastelse.\n\nKrigens ringvirkninger fører til krise i andre deler av verden også. Sult og nød sprer seg i fattige land på grunn av mangel på mat og høye energipriser.\n\nNorge tjener mye på de høye gassprisene. Ironisk nok har det gjort at det manglet en enorm sum - 14 milliarder kroner - for å nå det norske målet om å gi en prosent av brutto nasjonalinntekt i bistand. \n\nInternasjonal solidaritet trengs mer enn noen gang. I forhandlingene om budsjettet har SVs mål vært å øke bistanden kraftig. Også regjeringen vil dele mer av de høye olje- og gassinntektene med krigens ofre. Vi har derfor blitt enige om en avtale som gjør at vi i årene som kommer kan bruke mer av disse pengene til bistand. \n\nAller mest vil gå til støtte og gjenoppbygging av Ukraina, men også store økninger i humanitær hjelp og bistand til land i sør som rammes av sult og energikrise. Slik kan det bli mulig nå målet om en prosent, men viktigere: bidra til solidaritet i en mørkere og kaldere verden.\n\nHusk: solidaritet er noe annet enn veldedighet. Solidaritet er å erkjenne at vi til syvende og sist har felles interesser med andre mennesker i andre land.

Postet:
2022-11-30 21:01:25

Delt innhold:
Ukraina-pakke skal sikre 1-prosenten
Å sikre den symboltunge 1-prosenten til bistand har vært en av SVs viktigste kampsaker i budsjettforhandlingene. Kompromisset er en langsiktig hjelpepakke til Ukraina, men hvor stor den blir, er fortsatt uklart. Det overrasker opposisjonen.