Person / Aktør:
Birgit Oline Kjerstad på Tinget
Birgit Oline Kjerstad på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Eg er glad for at SV fekk tilbake 3 mill til Runde Miljøsenter så dei kan ha ei grunnfinansiering på plass. Arbeidet med forskning og formidling sv kystøkologi trengst meir enn nokon gong og Runde leverer ! \n\nSamtidig er eg ikkje fornøgd med at vi ikkje fekk til enno meir av det vi har i vårt alternative budsjett. Men vi brettar opp ermane og fortsett arbeidet for å få gjennomslag for meir raudgrøn politikk med sikring for velferda til folk og betre ivaretaking av miljøet.❤️💚

Postet:
2022-11-30 21:52:22

Delt innhold:
– Letta og glade
Miljøsenter med særskilt takk til SV-politikar. Ved Atlanterhavsparken er dei skuffa.