Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Det var fint å få møte Netflix sist uke. Da benyttet jeg anledningen til å spørre om deres holdning til dette med medfinansieringsordninger.\n\n– Det er litt tidlig å si noe om hvordan dette vil påvirke oss. Men vi vet at vi gjør store investeringer. En slik type ordning kommer ikke til å påvirke at vi investerer i Norge eller ikke. Det har vi allerede begynt med, og det skal vi fortsette med, svarte Björk.\n\nHun mente at det er viktig at slike forslag har en tydelig målsetning om hva man vil oppnå.\n\nBjörk fortalte videre at filmen Troll er 100 prosent finansiert av Netflix, men viste til at det finnes mange ulike måter for produksjonsselskaper i Norge å samarbeide med den amerikanske strømmegiganten.

Postet:
2022-11-30 11:48:31

Delt innhold:
(+) Netflix-topp om Trettebergstuen-forslag: – Kommer ikke til å påvirke at vi investerer i Norge eller ikke
Kulturminister Anette Trettebergstuen vil at strømmegigantene skal investere minst fem prosent av omsetningen i norske produksjoner. Netflixs sjef for nordiske original serier mener et slikt forslag ikke vil endre deres strategi.