Person / Aktør:
Mani Hussaini
Mani Hussaini
Parti: AP

Innlegg:
Statsbudsjettet for 2023 er klart 🌹 Hovedgrepet: mer omfordelingen, og mer til de som trenger det aller mest!\n\nHer er noen smakebiter: \n- Økt bostøtte \n- 5000kr mer i barnetrygd til enslige forsørgere\n- Uføre får 3000 kr i engangsutbetaling \n- Minstepensjonister får 4000kr mer\n- 12 timer gratis SFO for 2.klassinger\n- Halvpris på tannhelsetjenester for de mellom 23-26 år.\n- Studiestøtte øker med 5400kr\n\nVi lever i en tid der mange sliter med å få endene til å møtes. Det viktigste vi kan gjøre er å få folk i arbeid, men selv folk som har jobb sliter. dette statsbudsjettet kan være startskuddet for å få ned forskjellene 🌹 Godt jobba av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti 💪🏼

Postet:
2022-11-29 19:30:15