Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
Russlands angrepskrig mot Ukraina har kraftig forverret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, i verden og i Norges nærområder. Den har også gitt folk et annet syn på viktigheten av å ha et eget og sterkt norsk forsvar. Det kommer frem i en ny undersøkelse som viser at oppslutningen rundt Forsvaret øker. Det er bra!\n\nMen på spørsmålet om folk er villig til å bidra i forsvaret av Norge om vi skulle bli angrepet, så er det en nedgang i den samme undersøkelsen. Vi lever i en tid der vi hver dag er vitne til at mennesker kjemper på slagmarkene ikke langt unna oss for sin rett til demokrati og frihet. Vi må aldri glemme at også vi kan være nødt til å ta den kampen igjen. \n\nVi snakker mye om forsvarsevne i Norge. Det er viktig for det handler om kapasitetene vi har til å forsvare oss. Men vi må også sørge for at forsvarsviljen i befolkningen er høy. Forsvarsevne og forsvarsvilje henger tett sammen. Det er også Russlands krigføring i Ukraina et godt eksempel på. Derfor er jeg glad for at Høyres landsmøte tidligere i år gikk inn for å gjøre mer for å øke befolkningens forsvarsvilje med mål om å omsette dette i økt forsvarsevne. \n\nFor det er som Forsvaret sier: Å verne om det vi har er ikke bare viktig for mennesker. Det er viktig for et land også.

Postet:
2022-11-29 10:55:13

Delt innhold:
Flere enn før sier ja til et norsk forsvar, færre sier ja til å bidra selv
I en fersk undersøkelse sier ni av ti at Norge må ha et eget forsvar. Det er en økning fra tidligere år. Men færre enn før kan tenke seg å selv bidra til å forsvare landet.