Person / Aktør:
Siv Mossleth - Senterpartiet
Siv Mossleth - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Ap, Sp og SV er enige om statsbudsjettet. Det er stramt for å hindre høy prisvekst og høyere renter. Det er viktig både for bedrifter og folk som har lånt penger til hus og heim. Statsbudsjettet som regjeringa la fram var i utgangspunktet sterkt omfordelende. Den seinere tida har vist at det trengs enda mer omfordeling, ikke mindre. \n\nDette blant annet at: \n- grunnavgifta avvikles, som er bra for anleggsnæringa\n- 3/4 av skatteyterne vil betale mindre i inntektsskatt\n- engangsutbetaling til uføre på kr 3000 \n- økt minstepensjon med kr 4000 \n- gratis halvdagsplass SFO også for 2. klassinger\n- halv pris på tannlege for 23-26 åringer\n- økt bostøtte\n- 7% økt støtte til studenter\n- 850 mill. kr mer til Enova\n- 250 ekstra Varige Tilrettelagte Arbeidsplasser\n- 95 mill til investeringstilskudd - heldøgns omsorg\n\nMye av de ekstra pengene er tatt fra overskuddet til Statkraft. Ikke så dumt å eie arvesølvet.

Postet:
2022-11-29 20:22:07

Delt innhold:
Ap, Sp og SV er enige om statsbudsjettet. Det er stramt for å hindre høy prisvekst og høyere renter. Det er viktig både for bedrifter og folk som har lånt penger til hus og heim. Statsbudsjettet som regjeringa la fram var i utgangspunktet sterkt omfordelende. Den seinere tida har vist at det trengs enda mer omfordeling, ikke mindre. \n\nDette blant annet at: \n- grunnavgifta avvikles, som er bra for anleggsnæringa\n- 3/4 av skatteyterne vil betale mindre i inntektsskatt\n- engangsutbetaling til uføre på kr 3000 \n- økt minstepensjon med kr 4000 \n- gratis halvdagsplass SFO også for 2. klassinger\n- halv pris på tannlege for 23-26 åringer\n- økt bostøtte\n- 7% økt støtte til studenter\n- 850 mill. kr mer til Enova\n- 250 ekstra Varige Tilrettelagte Arbeidsplasser\n- 95 mill til investeringstilskudd - heldøgns omsorg\n\nMye av de ekstra pengene er tatt fra overskuddet til Statkraft. Ikke så dumt å eie arvesølvet.