Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Palestinerne lever enda under en okkupasjonspolitikk som strider med folkeretten 🇵🇸\n\nI dag er den internasjonale solidaritetsdagen for det palestinske folk og vi står med dem 💚❤️\n\nFri Palestina! ✊

Postet:
2022-11-29 09:20:39

Delt innhold:
Palestinerne lever enda under en okkupasjonspolitikk som strider med folkeretten 🇵🇸\n\nI dag er den internasjonale solidaritetsdagen for det palestinske folk og vi står med dem 💚❤️\n\nFri Palestina! ✊