Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Jeg vil gratulere SV med gjennomslag for å gi bedre hjelp til de som har minst og som alltid rammes hardest i kriser. Likevel ville vårt alternative budsjett hjulpet flere av de som nå opplever at det strammer seg til. Vår økning i barnetrygden på 3000 kroner per barn i tillegg til skattelette for de med lave og moderate inntekter vil hjelpe svært mange familier. \n\nSer at en rekke sentrale Ap- og Sp-politikere er ute å jubler over «egne» gjennomslag, før de i en bisetning takker SV. Lite raushet spør du meg!\n\nEn av mine største bekymringer er å finne i verbalforslageme. SV har jo vunnet flere tidligere runder om private velferdsleverandører som bla Bufetat mener vil være tilnærmet umulig å levere på innen fristene. Nå går de enda lenger:\n\n«Stortinget ber regjeringen om å sikre ideelle virksomheter i barnevernet langsiktige avtaler med det offentlige og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2023 legge fram en plan for å fase ut store kommersielle aktører fra barnevernet.»\n\nDette viser dessverre at man igjen setter ideologien før barna og barnevernet. Det er synd at dette skal være prisen for å få til en budsjettenighet.

Postet:
2022-11-29 21:56:29

Delt innhold:
Jeg vil gratulere SV med gjennomslag for å gi bedre hjelp til de som har minst og som alltid rammes hardest i kriser. Likevel ville vårt alternative budsjett hjulpet flere av de som nå opplever at det strammer seg til. Vår økning i barnetrygden på 3000 kroner per barn i tillegg til skattelette for de med lave og moderate inntekter vil hjelpe svært mange familier. \n\nSer at en rekke sentrale Ap- og Sp-politikere er ute å jubler over «egne» gjennomslag, før de i en bisetning takker SV. Lite raushet spør du meg!\n\nEn av mine største bekymringer er å finne i verbalforslageme. SV har jo vunnet flere tidligere runder om private velferdsleverandører som bla Bufetat mener vil være tilnærmet umulig å levere på innen fristene. Nå går de enda lenger:\n\n«Stortinget ber regjeringen om å sikre ideelle virksomheter i barnevernet langsiktige avtaler med det offentlige og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2023 legge fram en plan for å fase ut store kommersielle aktører fra barnevernet.»\n\nDette viser dessverre at man igjen setter ideologien før barna og barnevernet. Det er synd at dette skal være prisen for å få til en budsjettenighet.