Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
En spennende dag i Innlandet! \n\nPå Raufoss samarbeider Fagskolen Innlandet med NTNU i Gjøvik og industribedriftene om å skape arbeidslivet og fremtidens skole. En skole hvor den enkelte kan få korte og skreddersydde moduler, samtidig som de er i jobb, har familie og fortsetter voksenlivet. Isiflo var en av bedriftene som samarbeidet tett, både med utdanningsinstitusjonene og Nav. Her var livslang læring en del av kulturen. \n\nBransjeprogrammene er viktige for å legge til rette for modulbasert læring, var et av innspillene. \n\nPå Vitensenteret Innlandet var de opptatt av å løfte realfagene ut i skole og næringsliv. Her fikk vi prøve oss på både koding og matematikk. Vitensentrene spiller en viktig rolle i kompetansepolitikken. \n\nHos NTNU har de spisskompetanse innen IT og cyber-sikkerhet. Et miljø i verdensklasse hvor studenter får god trening i samarbeid med næringslivet. \n\nTakk for spennende og lærerik dag!🙌🤩

Postet:
2022-11-29 11:49:14