Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
Vold mot kvinner og jenter er et av de mest systematiske og utbredte menneskerettighetsbruddene i verden. Så mange som 1 av 3 kvinner og jenter blir utsatt for fysisk eller seksuell vold minst én gang i løpet av livet. I går markerte vi den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Spesielt etter de historiene vi hører fra Ukraina og Iran er det tydelig at dette temaet må høyere opp på dagsorden.\n\nI Iran er titusenvis av sivile arrestert etter demonstrasjoner for et fritt og demokratisk land som tar menneskerettighetene på alvor. Dessverre har vi hørt historier om at kvinner som demonstrerer må ha med seg p-piller og angrepiller, ettersom politistyrkene bruker voldtekt som et våpen mot de arresterte. Det er grusomt å høre om. Det internasjonale samfunnet må stå sammen mot det iranske regimet for å stoppe volden generelt, og den seksualiserte volden mot kvinner spesielt.\n\nFoto: Ozan Kose/AFP

Postet:
2022-11-26 18:49:41

Delt innhold:
Vold mot kvinner og jenter er et av de mest systematiske og utbredte menneskerettighetsbruddene i verden. Så mange som 1 av 3 kvinner og jenter blir utsatt for fysisk eller seksuell vold minst én gang i løpet av livet. I går markerte vi den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Spesielt etter de historiene vi hører fra Ukraina og Iran er det tydelig at dette temaet må høyere opp på dagsorden.\n\nI Iran er titusenvis av sivile arrestert etter demonstrasjoner for et fritt og demokratisk land som tar menneskerettighetene på alvor. Dessverre har vi hørt historier om at kvinner som demonstrerer må ha med seg p-piller og angrepiller, ettersom politistyrkene bruker voldtekt som et våpen mot de arresterte. Det er grusomt å høre om. Det internasjonale samfunnet må stå sammen mot det iranske regimet for å stoppe volden generelt, og den seksualiserte volden mot kvinner spesielt.\n\nFoto: Ozan Kose/AFP