Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
26. november 1942 – for 80 år siden – ble 529 jøder fra Norge sendt med skipet D/S Donau, og videre til konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i Polen. Bare ni overlevde.\n\nOver hele landet er det lagt ned 757 snublesteiner i fortauene der jøder og andre ofre for nazismen blant annet bodde fram til de ble deportert og drept. Snublesteinene skal minne oss på vår historie og hva enkeltmennesker ble utsatt for under holocaust.\n\nTorsdag deltok statsminister Jonas Gahr Støre på minnemarkeringen for den største deportasjonen av jøder i Norge.\n\n– Det er viktig å lære av historien. Vi må skjønne hvordan Holocaust kunne skje, for å være i stand til å se faretegnene i dagens samfunn. Denne markeringen er en påminnelse om at vi må verne om vårt demokratiske samfunn, og jobbe for å fremme menneskerettigheter, mangfold og inkludering hver eneste dag, sier statsministeren.

Postet:
2022-11-26 12:04:18