Person / Aktør:
Heidi Nordby Lunde
Heidi Nordby Lunde
Parti: H

Innlegg:
Noen britiske politikere var for å melde Storbritannia inn i EØS-avtalen for å fortsatt ha friksjonsfri adgang til det markedet de hadde vedtatt at de ikke ville være med i lenger - med løfte om å konsekvent krangle med EU. Det var jeg skeptisk til, for å si det forsiktig. Men debatten om EUs utvidelse og tilknytningsformer er ikke over. Den bør Norge ta et aktivt standpunkt til, for det vil påvirke oss og våre muligheter!

Postet:
2022-11-25 14:38:49

Delt innhold:
I dag gir EØS-avtalen forutsigbare rammer for vårt næringsliv og norske arbeidsplasser
Noen vil huske debatten om hvorvidt Storbritannia skulle bli med i EFTA og via denne EØS-avtalen som erstatning eller alternativ til fullt EU-medlemskap da de forhandlet om Brexit.