Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Hurra! 💚❤️\n\nI forhandlingene om revidert statsbudsjett i mai fikk SV gjennomslag for at kommuner og fylker skal kompenseres for ekstrautgiftene som følge av pandemien.\n\nNå kommer pengene! \n\n7,3 milliarder kroner for å være nøyaktig: Slikt blir det bedre velferd til alle av ✊

Postet:
2022-11-25 15:48:51