Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Enig? 💚❤️

Postet:
2022-11-26 15:46:58

Delt innhold:
Enig? 💚❤️