Person / Aktør:
Bård Hoksrud
Bård Hoksrud
Parti: FRP

Innlegg:
-Vil ha lavere egenandeler\nFremskrittspartiet vil senke egenandelstaket på helsetjenester og medisiner til 2.540 kroner.\n\n– Egenandeler på helsetjenester fungerer i praksis som en skatt på sykdom. I fjor valgte regjeringen å heve egenandelstaket for frikort. Nå legger de opp til å heve egenandelstaket til over 3.000 kroner. Det mener Fremskrittspartiet er grunnleggende usosialt, sier helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud.\n\nFor eldre og kronikere som benytter seg mye av helsetjenestene, betyr økningen i egenandelstaket en ekstraregning på 3.000 kroner allerede i januar/ februar.\n\n– Fremskrittspartiet mener det er naturlig at fritaket for egenandel følger myndighetsalder. Det er slik at tannbehandling er gratis for barn, og at dette prinsippet bør følge gjennom helsetjenesten. Vi mener barns helse ikke skal avhenge av økonomi og at helsetjenestene derfor skal være gratis frem til fylte 18 år.

Postet:
2022-11-26 07:40:05

Delt innhold:
-Vil ha lavere egenandeler\nFremskrittspartiet vil senke egenandelstaket på helsetjenester og medisiner til 2.540 kroner.\n\n– Egenandeler på helsetjenester fungerer i praksis som en skatt på sykdom. I fjor valgte regjeringen å heve egenandelstaket for frikort. Nå legger de opp til å heve egenandelstaket til over 3.000 kroner. Det mener Fremskrittspartiet er grunnleggende usosialt, sier helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud.\n\nFor eldre og kronikere som benytter seg mye av helsetjenestene, betyr økningen i egenandelstaket en ekstraregning på 3.000 kroner allerede i januar/ februar.\n\n– Fremskrittspartiet mener det er naturlig at fritaket for egenandel følger myndighetsalder. Det er slik at tannbehandling er gratis for barn, og at dette prinsippet bør følge gjennom helsetjenesten. Vi mener barns helse ikke skal avhenge av økonomi og at helsetjenestene derfor skal være gratis frem til fylte 18 år.