Person / Aktør:
Erlend Svardal Bøe
Erlend Svardal Bøe
Parti: H

Innlegg:
Skriver i Nordnorsk debatt om den vanligste kreftformen i Norge og om hvorfor vi må gjøre mer for at menn skal oppdage prostatakreften sin tidlig. Tidlig oppdagelse av prostatakreft redder liv 👨🏻 Les mer her:

Postet:
2022-11-25 16:09:26

Delt innhold:
Vi må gjøre mer for å oppdage prostatakreft tidlig
November har blitt en måned for å sette menns helse mer på dagsorden. For vi vet at det å oppsøke helse- og omsorgstjenesten for å få hjelp eller snakke med noen om hvordan en har det, gjør mange menn bare når de absolutt må, og ikke før. I flere tilfeller så skjer det aldri, og det ser ...